Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 9, 2018 in Det sker | 0 comments

Ordinær Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Du indkaldes til generalforsamling i MusikNord, generalforsamlingen vil blive afholdt på Susan Himmelblå Lørdag den 24. Marts, klokken 13:30

 

 

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab, og godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen