Warning: Illegal string offset 'facebook' in /var/www/musiknord.dk/public_html/wp-content/themes/Lucid/header.php on line 80

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/musiknord.dk/public_html/wp-content/themes/Lucid/header.php on line 84
Menu

Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 23 september kl. 12:00
På Susan Himmelblå

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Pt. eneste punkt på dagsorden er forslag om ændring af vedtægterne, § 5 bestyrelsens sammensætning, antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5.

Andre emner der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Peter vil være vært til et lille traktement.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.