Menu

Indkaldelse til Generalforsamling

Du indkaldes til generalforsamling i MusikNord, generalforsamlingen vil blive afholdt på Susan Himmelblå Lørdag den 27. April, klokken 14:00

Dagsorden er som følger:

a. Valg af diregent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Fremlæggelse af regnskab, og godkendelse (regnskab kan ses her).

d. Fastlæggelse af kontingent.

e. Behandling af indkomne forslag.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

g. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.