Menu

Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 23 september kl. 12:00
På Susan Himmelblå

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Pt. eneste punkt på dagsorden er forslag om ændring af vedtægterne, § 5 bestyrelsens sammensætning, antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5.

Andre emner der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Peter vil være vært til et lille traktement.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.